Parkeernormen in het bestemmingsplan. Waar te beginnen?

Geschreven door Anke Nijenhuis
27 mei 2021

Sinds 2014 moeten de parkeernormen in het bestemmingsplan geregeld worden. Voorheen waren de parkeernormen bij veel gemeenten geregeld in de bouwverordening. Deze stelselverandering brengt veel vragen met zich mee, zowel voor de initiatiefnemer als voor de gemeentelijk ambtenaar. Parkeernormen in het bestemmingsplan. Waar te beginnen? In een reeks artikelen over dit onderwerp stel ik de belangrijkste punten aan het licht. Dit artikel vormt de inleidende aftrap.

Wat zijn parkeernormen?

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of het ontwikkelen van een nieuwe ontwikkeling moet er sinds 2014 ‘iets’ met ‘parkeren’ worden geregeld. Concreet betekent dit het bestemmingsplan de parkeerbehoefte moet vaststellen, en vervolgens moet regelen hoe aan die parkeerbehoefte wordt voldaan. Door bijvoorbeeld de locatie en hoeveelheid van de parkeerplaatsen vast te leggen. Dit alles moet plaatsvinden met het oog op een goede ruimtelijke ordening.

CROW-normen

De parkeerbehoefte kan met verschillende gegevens worden vastgesteld. Onder andere kunnen de CROW-normen (ook wel kencijfers genoemd) hierbij een rol spelen. CROW is een Nederlands kenniscentrum op het gebied van verkeer. De CROW-kencijfers vormen al jaren een belangrijke parkeerleidraad en deze cijfers worden om de zoveel jaar geüpdatet. De meest recente versie van de CROW-parkeerkencijfers stamt uit 2018. Deze cijfers zijn richtlijnen. Gemotiveerd kunnen gemeenten of initiatiefnemers hiervan afwijken.

Parkerennormen in bestemmingsplan regelen

Door de wijziging van de Woningwet in 2014 (waarin voor parkeernormen werd verwezen naar de Bouwverordening) moeten stedenbouwkundige voorschriften, zoals het parkeren, voortaan in het bestemmingsplan zelf geregeld worden. Dit regelen kan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld met een voorwaardelijke verplichting, beleidsregels of een paraplubestemmingsplan.

Voorwaardelijke verplichting

Een voorwaardelijke verplichting betekent dat de verplichting (bijvoorbeeld het creëren van drie parkeerplaatsen) moet worden vervuld als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan (bijvoorbeeld het bouwen van een appartementencomplex).

Beleidsregels

Naast de voorwaardelijke verplichting kan ook in het bestemmingsplan worden verwezen naar beleidsregels. In die beleidsregels worden dan de parkeernormen opgenomen. Dit heeft als gevolg dat het bestemmingsplan zelf niet de normen bevat, maar de beleidsregels. Aangezien de beleidsregels eenvoudiger te wijzigen zijn, biedt deze vorm veel flexibiliteit voor de gemeente. Aan de andere kant kan dit ook een bepaalde mate van rechtsonzekerheid voor de initiatiefnemer inhouden.

Paraplubestemmingsplan

Vanaf de wetswijziging in 2014 hadden gemeenten een overgangstermijn van 5 jaar voor het regelen van de parkeernormen in het bestemmingsplan. Deze overgangstermijn is dus inmiddels afgelopen, wat betekent dat parkeernormen voortaan geregeld dienen te zijn in het bestemmingsplan. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen het parken in een keer voor alle bestemmingsplannen te regelen. Dit hebben zij gedaan met een zogenoemd paraplubestemmingsplan. Met dit plan werd in een keer aan alle bestemmingsplannen een regeling voor het parkeren toegevoegd.

Parkeernormen in het bestemmingsplan: Het vervolg

Sinds 2014 moet het parkeren tegelijk met de nieuwe ontwikkeling in het bestemmingsplan geregeld worden. Deze stelselverandering brengt veel vragen met zich mee, zowel voor de initiatiefnemer als voor de gemeentelijk ambtenaar. Parkeernormen in het bestemmingsplan. Waar te beginnen? Dit artikel vormt de inleidende aftrap van een reeks artikelen over dit onderwerp en behandelt de vraag wat parkeernormen nu eigenlijk zijn, en hoe parkeren in het bestemmingsplan geregeld kan worden. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit inleidende artikel, kunt u mij gerust bellen of mailen. Ik denk graag met u mee.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact